ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ತವರು ಮನೆ…ಅಜ್ಜಿಮನೆಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಗರದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು..