ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಈ IIT ಬಾಂಬೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?