ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಷ್ಮನ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಓದಿ..