ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾರುವ ಈ ಯುವ ಮಹಿಳೆ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಆನಂದ್ ಮಹಿಂದ್ರ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?