ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್