ಈ ದಲಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ; ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?