ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಈ ಜಾಗಗಳು..