ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಮಾಲೆ ಅಸ್ಥಮಾ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಅಥವಾ ಅರಳಿ ಮರ.. ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..