ರಾಯರು ಇನ್ನೂ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ..! ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ…!!