ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೇಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ!!! 3ಡಿ ಕೇಕ್’ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ !!!