ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಪಟ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ