ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ನಿಂದ ಇಂಧನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಾರತೀಯನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಭೇಷ್ ಅಂತೀರಾ..