ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ , 2500 ಕೆಜಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಂಟೆ ನೋಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಈ ಓಂಕಾರಗುಡ್ಡಕ್ಕೋಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ…