ಅಶ್ವಥ್ ಪುತ್ರನ ಕೈಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ನೀಡಿ ಶಂಕರ್‌ ಅವರ ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್ ಪಡೆದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಥಮ್..!!