ಪದೇ ಪದೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ಬೇಡಿ..ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.