ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮಗ ೩೦೦ ಕೋಟಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಛಲಕ್ಕೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ…