ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ಸೀಟನ್ನು ತೆಗೆಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಕಾರ್-ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್-ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!!