ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಈ ಒಂಬತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ..!