ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಫೋಟೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ ದರ್ಶನ್ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ನೀವು ನೋಡಿ..!