ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಗುಟ್ಕಾದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾನಿಕಚಂದ್ ಕೊನೆಗೆ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್-ನಿಂದ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಯ್ ನಮಃ..