ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್-ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದ ಪಾಠಾನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ!! ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತೀರಾ ಮುಂದೆ ಓದಿ..