ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ…!! ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ..