ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಕಟ್ಟೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟೀ..